Våler kommunes logo Skolens navn.
Småskoleelever i full gang Stein, saks, papir Elever i arbeid ved datamaskin Hyggelig på tur En elev i arbeid Gode venner Aktivitet En elev i arbeid Gode venner

Kontakt        Skolens historie        Biblioteket         SFO        Fronter        Google  

Hovedsiden

Aktuelt

Ansatte

Prosjekter

Elevenes skolemiljø

Råd og utvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkebygden skoles historie

Kirkebygden skole

Kirkebygden skole, slik den fremstod i 1852, var en vakker tømmerbygning.

 

Kirkebygden skole ligger på gammel grunn. Her har folk bygget og bodd siden 1800 f. Kr., og området har over hundre små og store gravhauger fra ulike perioder. Rundt skolen ligger steder med navn som Torsheim og Løken (Leikvin) - sterke indikasjoner på at området har vært både et religiøst og sosialt sentrum i førkristen tid.

 

Som ellers i landet er omgangsskolen den første skoleformen i bygda vår. Hos oss startet omgangsskolen den 7.januar 1742 på Fledsberg; ca. 500 meter fra den nåværende Kirkebygden skole. I over hundre år var kristendom det viktigste faget, og mange tårer ble felt over katekismus og Pontoppidans forklaring.

 

I skoleloven av 1827 ble det bestemt at skolen skulle styres av en skolekommisjon, bestående av prest (leder), lensmann og “noen gode bygdemenn”. I 1842 ble kommunen delt inn i distrikter og roder, som hver hadde ansvar for at omgangsskolen fungerte. Først i 1849 fikk Våler sin første seminarutdannede lærer, og selv om loven av 1827 påla kommunene å ha minst én fastskole, stod ikke denne ferdig her før i 1852. Bygningen var en kombinert skole- og klokkerbolig, vel passende, siden lærer- og klokkerfunksjon oftest var knyttet sammen.

 

Kirkebygden skole, slik den fremstod i 1852, var en vakker tømmerbygning som mest av alt lignet et våningshus på en gård. Nye lover og nye krav til både lærere og undervisningsrom gjorde imidlertid sitt til at man fikk behov for mer plass, og i 1904 ble det reist et enkelt skolehus ved siden av den gamle bygningen. Dette bestod av en liten gang, ett klasserom, samt loft. Skolerommet i bygget fra 1852 fungerte fra nå av både som “småskole” og“storskole”; det ble brukt som kommunestyresal og øvelsesrom for bygdas sangkor, og under krigen lagret motstandsbevegelsen våpen i kjelleren under skolerommet.

 

Femti-tallets sentralisering og opprettelsen av framhaldsskolen førte igjen til endringer på Kirkebygden. I 1956 stod den nye sentralskolen ferdig; de små grendeskolene ble nedlagt og de respektive lærere flyttet inn i det nye bygget med sitt bokskap og sitt harmonium. I 1852-bygningen hadde man håndarbeid, i 1904-bygningen holdt 1. -3. klasse til og det nye bygget huset 4.-7. klasse pluss framhaldsskole for hele bygda.

 

 

KIrkebygden skole

 

I 1956 stod den nye sentralskolen ferdig.

 

Slik fungerte skolen frem til ungdomsskoletanken slo igjennom i 60-årene. I mellomtiden var bygget fra 1852 blitt modernisert og gjort om til bolig for skolesjef - skoleinspektør, som det het dengang. Men i 1970 bygget man en kombinert barne- og ungdomsskole i forlengelsen av 1956 - bygget. Skolen fra 1904 ble stående tom; en fattig lillebror i tre sammenlignet med det gule mursteinsbygget som inneholdt formingsavdeling, gymnastikksal og svømmehall.

 

I 1970-årene bygget Våler ut flere boligfelt, og skolen ble snart for liten. I 1982 bygget man til en fløy på tre klasserom og toalettavdeling i nordenden av 1956-bygget, og ti år senere, i 1992, ble det foretatt en omfattende renovering og tilbygg av 8 klasserom, samt bibliotek. “Lillebror”-skolen ble revet, og et tidsmessig lagerbygg tok dens plass.

 

 

Nyere skole

 

I 1992 ble det foretatt en omfattende renovering og tilbygg av 8 klasserom.

 

Kirkebygden skole fremstår som et nokså mangslungent bygg, med lange avstander fra klasserom til tekniske funksjonsdeler. Oppførelsen av en idrettshall i tilknytning til skolen har gjort at den gamle gymnastikksalen nå fungerer som kombinasjonsbibliotek for skole og kommune, og den aller første skolen har blitt skolefritidsordning og bærer det treffende navnet “Frida”. 6-årsreform og L-97 krever sin plass, og til tross for stor bygningsmasse, er det ganske trangt om saligheten.

 

 

Småskolebygg

 

I 2007 flyttet småskolen inn i et flott nybygg.

 

Høsten 2007 flyttet Kirkebygdenskoles småskoletrinn inn i kommunens nylige storsatsing innen skole. I nydelige naturomgivelser har Våler kommune bygd en flott skole til kommunens minste skoleelever. I skogholtet bak Kirkebygdens skoles hovedbygg ligger det nye bygget som rommer 1. trinn til og med 4.trinn, samt SFO. Det resulterer i avstander, men også bedre plass. Uteområdet er vi spesielt stolte av. Lekeapparater og fine kroker, beplantning og spenstig planering er det første som møter småskoletrinnet på vei til en ny skoledag.

 

Omgivelsene våre er vakre, med trær og lave knauser fra den gang området var havbunn, og i lunder og hauger omkring sover Kirkebygdens tidlige innvånere sin søvn.

 

 

Inger Thinn, Grete Tofteberg og Grete Nordengen. 05.09.07.

 

Blyanten skal spissses  
Webansvarlig Skolens visjon. Våler kommunes logo